background image
 

Højesteretsskranken

Højesteretsskranken er en forening af advokater, der procederer for Højesteret.

Foreningens formål er, at bidrage til at højesteretsproceduren foregår på den for retten og for offentligheden bedste måde.

For at en advokat skal kunne opnå medlemskab af Højesteretsskranken skal denne have udvist særlig interesse for højesteretsprocedure. De nærmere betingelser for optagelse fremgår af foreningens vedtægter.

Mindre end 5 % af alle advokater i Danmark har opnået medlemskab af Højesteretsskranken.

Der kan læses mere om Højesteretsskranken på foreningens hjemmeside, www.hojesteretsskranken.dk