background image
 

Jurister

Advokat Janus Fürst (H):

 

Som 34-årig opnåede Janus Fürst at få møderet for Højesteret.

Allerede året efter opnåede han medlemskab af Højesteretsskranken, formentlig det yngste medlem nogensinde.

Foreløbigt har han ført 9 sager for Højesteret.

Siden Janus Fürst i 2007 havde sin 18. landsretssag (han fik møderet for Landsret i 2004), har han ikke længere talt disse.

Gennem hans karriere har Janus Fürst til dato været involveret i behandlingen af sager inden for stort set alle juridiske discipliner.

Janus Fürst har kontinuerligt ført principielle sager, og eksempler på sådanne sager er gennem årene bl.a. trykt i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Bolig- & Byggeret, Tidsskrift for Kriminalret og Tidsskrift for Familie- & Arveret.

Janus Fürst spørges ofte til råds af andre advokater, og bliver herunder ofte anmodet om at forestå andre advokaters retssager eller indtræde som (med-) rådgiver af andre advokaters klienter, hvis sagen er særlig kompleks.

 

 

Advokat Erik Østergaard-Nielsen (L), LL.M.:

 

Erik Østergaard-Nielsens speciale og erfaringsgrundlag er primært indenfor erhvervsretten.

Erik Østergaard-Nielsen rådgiver virksomheder om alle aspekter af - opstart, herunder valg af etableringsform og ejerstruktur, ejeraftaler mv. - drift, herunder indgåelse af alle arter af kontrakter med ansatte, leverandører, kunder, banker, udlejere osv. - transaktioner, herunder salg af virksomheden, helt eller delvist, eller tilkøb af andre virksomheder.

Studier i udlandet og meget betydelig erfaring med rådgivning indenfor sager og transaktioner hen over landegrænser betyder, at Erik Østergaard-Nielsen er særdeles kompetent indenfor håndtering af sager og klienter med tilknytning til udlandet. Dette betyder dog ikke, at EØN har mistet fokus på rådgivning om rent indlandske klienter og transaktioner.

De meget forskelligartede klienter og sager, Erik Østergaard-Nielsen har beskæftiget sig med gennem sin karriere, indebærer , at Erik Østergaard-Nielsen har været i berøring med stort set alle juridiske områder.

Selvom Erik Østergaard-Nielsens primære fokus er på rådgivning, har Erik Østergaard-Nielsen således ført og vundet sager indenfor en lang række retsområder, såvel ved byret som landsret og - i form af kære i en meget betydelig sag - Højesteret.

Erik Østergaard-Nielsen tilstræber altid at levere en effektiv rådgivning med fokus på begrænsning af omkostninger.